If we speak

Deze installatie is een reactie op de toenemende mate van angst en wantrouwen in de maatschappij voor vluchtelingen, aanslagen, de toekomst en voor elkaar.

188 uitspraken zijn verzameld uit diverse media, waarvan sommigen liefdevol, sommigen vernietigend. Gesproken vanuit hoop, anderen uit haat. Alle uitspraken gelijkwaardig aan elkaar door het ontbreken van context en bron. De vorm van het geheel, het strakke grid van witte teksten, refereert aan militaire begraafplaatsen. Een referentie die bewustwording veroorzaakt.

2016. Afstudeerexpositie ’Launch’, AKV St. Joost
2016. Solotentoonstelling, Kunstpodium T
2017. Alle Zielen, Abdij de Berne Heeswijk-Dinther